Xin đồng hành với con- Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary

 

XIN ĐỒNG HÀNH VỚI CON 

Tình Chúa ôi dạt dào, ôi ngọt ngào như suối mát rừng thiêng. 
Tình Chúa ôi nồng nàn, như non ngàn rực nắng với ngàn hoa 
Tình Chúa như long bào, muôn thuở nào luôn che chắn đời con. 
Tình Chúa luôn dư tràn, cho nhân trần ai thiếu thốn khổ đau
Nhờ Chúa con tự hào, giữa ba đào muôn sóng gió sợ chi.

 Dù bao đêm tối hiểm nguy, con nào sợ chi vẫn một lòng giữ vững niềm tin.
 Giữa ba thù vây hãm, con kêu cầu Ngài, Ngài đã đáp lời con.

 Nhiều lúc con ngã nhào, nhớ đến Ngài con quyết đứng dậy đi 
Nhiều tháng năm miệt mài, con tìm Ngài trong đêm vắng quạnh hiu
 Trong ánh nắng chiều tà, con thấy Ngài trên thập giá sầu bi 
Từ đó trong tình ngài, trên đường dài có Chúa con sợ chi.
 Lạy Chúa, xin đồng hành trong đời này cho đến mãi ngàn sau.
 26/04/2022 Suối Ngàn