Hạt bụi gầy - Tác giả: Hoàng Tâm

Lan Mary
Bụi nghiêng xuống nẻo trăng ngời Hạt gầy rớt giữa dòng trôi nhân tình. Vươn hồn níu cánh huyền linh Lơi phiền thế tục phù sinh nhẹ nhàng. NGUỒN:

Bụi nghiêng xuống nẻo trăng ngời
Hạt gầy rớt giữa dòng trôi nhân tình.
Vươn hồn níu cánh huyền linh
Lơi phiền thế tục phù sinh nhẹ nhàng.

Trăm thua giới hạn trọ trần
Chín phần yên ổn tựa thân bụi gầy.
Nhịn thêm khốn bởi danh Thầy
" Bẩy mươi lần bẩy "!... Lòng đầy gốc gai!

Lợi danh cất dựng lâu đài
Tham ô vùng vẫy, tiền tài lường nhân.
Bụi hèn phai nghĩa thiện căn
Tình ngay khó tụ, lòng gian sớm nhuần.

Bói từng ngõ ngách từ nhân
Giả hình kỹ xảo như thần cải biên.
Bụi trôi suốt nẻo truân chuyên
Mong về nép bóng diệu huyền ngơi an.

Chiều gầy rót xuống đa đoan
Đóa thiêng chắt lựa độ trần điểm trang.
Tôi là bụi yếu lang thang
Lớn trong cuộc lữ, gội bằng nhiệm thiêng.

Ngài là cứu cánh diệu nguyên
Cội niềm tín thác thanh yên vào đời.
Bụi thơ lớn tựa vào " Lời "
Thấp hèn lưu trú trong " nôi rơm hèn ".

Lắng tình lựa khúc ca khen
Nhẹ nhàng đong phước nhiệm huyền Thánh ân.
Chúa ơi! Xin tấu điệu đàn
Phím hồn con đợi nhịp Thần giáng cung.

Thỏa lòng bụi úa lao lung
Biển đời cậy Chúa từ dung quan phòng.
Tưới bằng nước suối ân hồng
Trôi lăn cũng níu đến cùng tình thiêng.

Bụi gầy tín thác Thần nguyên
Tháp ngà kiên định Chúa Chiên phù trì.
Giữ tròn Thập giới Thiên qui
Hạ hèn thơ bé dễ đi tìm Ngài...

Lưu bút - 18/05/22 - Hoàng Tâm