Giọt yêu - Tác giả: Giacôbê Đoàn Xuân Dũng

Lan Mary
Đấng Chí Ái – Ôi Tình Yêu bất diệt Đưa con vào thần nhiệm Chúa Ba Ngôi Cùng Vầng Đông héo hắt trên đỉnh đồi Bừng vẻ đẹp sáng ngời niềm tín thác. NGUỒN:

Tạ ơn Chúa, ban cho con nước mắt
Giọt trào dâng trong ân phúc vỡ òa
Chúc tụng Ngài hương mến của nụ hoa
Từng cánh mỏng lung linh trong nắng sớm.

Xin dâng Chúa giọt yêu tim vừa chớm
Thuở ban đầu chập chững bước chân sơ
Rộn niềm vui chan chứa đẹp ước mơ
Say hương gió hoa khiêm vào thinh lặng.

Nhịp trúc trắc niềm vui hòa cay đắng
Hoa thì thầm với gió trắng đêm thâu
Lắng nghe sương tí tách tiếng nhiệm mầu
Rung từng nhịp khơi tim thơ nao nức.

Trong cô lắng giọt yêu nâng thao thức
Lòng nhẹ buông chút lấp lánh trần gian
Lưu luyến chi hoa cỏ thoảng nồng nàn
Hồn thanh thản hòa trong nguồn sương khiết.

Đấng Chí Ái – Ôi Tình Yêu bất diệt
Đưa con vào thần nhiệm Chúa Ba Ngôi
Cùng Vầng Đông héo hắt trên đỉnh đồi
Bừng vẻ đẹp sáng ngời niềm tín thác.

Giờ thiêng thánh giọt yêu reo thần nhạc
Cung bổng trầm thơ réo rắt ngân nga
Đường trăng xa – ánh sáng trải ngàn hoa
Con dệt khúc tân ca tràn thi tứ.

Mừng lễ Vĩnh khấn của nữ tu Dòng Carmel Giuse, Giacôbê Đoàn Xuân Dũng