Duyên phần - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Mai ngày nếu bỏ nàng thơ Bỏ luôn trăng sáng bên bờ sông ngân Bỏ luôn nghiên bút...nợ nần Bỏ luôn giá vẽ duyên phần trời cho!? NGUỒN:

Mai ngày nếu bỏ nàng thơ
Bỏ luôn trăng sáng bên bờ sông ngân
Bỏ luôn nghiên bút...nợ nần
Bỏ luôn giá vẽ duyên phần trời cho!?

Bức tranh giá tuyết co ro
Trên tường văng vẳng tiếng đò gọi sông
Nàng thơ đôi má ửng hồng
Nép mình trên giá đợi chồng năm canh.

Nhớ ngày tóc hãy con xanh
Bước chân dò dẫm tập tành bút nghiên
Tìm trong sương gió lụy phiền
Tìm trong mưa nắng khắp miền bôn ba.

Tìm trong ánh sáng ngọc ngà
Tìm trong màu sắc bao la đất trời
Tìm trong câu chữ đầy vơi
Tìm trong nét vẽ cuộc đời... nhân sinh

Nửa phần qua chốn điêu linh
Nửa phần chưa tỏ khi mình chưa qua
Ngàn trang minh triết chói lòa
Xem chừng như cũng nhạt nhòa chẳng thông.

Buông theo giấc mộng hư không
Giật mình trống rỗng, nỗi lòng mông lung
Dạo qua đất khách muôn trùng
Vén màn bóng tối, không trung giãi bày.

Duyên lành tay chắc trong tay
Bút nghiên thôi lỡ kiếp này trời cho
Trời cao ai thấu không dò
Biển sâu nào biết mà lo phận mình.

Suối Ngàn (09/09/2022)