Tâm tình tháng cầu cho các linh hồn - Tác giả: T - T

Lan Mary


Từ vực thẳm trầm luân nung nấu
Tiếng khóc than vọng thấu tới Trời.
Rủ lòng thương xót Chúa ơi
Bao linh hồn chịu giam nơi luyện hình.

Bởi tội lúc bình sinh còn vướng
Gây tai ương nghiệp chướng đời sau.
Giờ đang phải chịu thương đau
Phải đền, phải trả,ngục sâu đoạ đầy.

Đang khắc khoải giơ tay trông đợi
Bao việc lành gửi tới đền thay.
Lễ cầu, kinh nguyện hằng ngày
Xin người còn sống đủ đầy lo toan.

Tiếng chuông sầu nhặt khoan vang vọng
Nghĩa trang kia đượm bóng sầu bi.
Mau mau tự hối mình đi
Tháng Mười một đến khắc ghi ân tình.

[T - T]