Mùa xuân Maria - Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Lan Mary
Có những mùa xuân từ lòng Mẹ Tỏa hương thơm ngát vào lòng con Nắng vàng nẩy lộc xuân trần thế Từ cội ngàn xưa gốc thiên đường. NGUỒN:

Có những mùa xuân từ lòng Mẹ
Tỏa hương thơm ngát vào lòng con
Nắng vàng nẩy lộc xuân trần thế
Từ cội ngàn xưa gốc thiên đường.

Có những mùa xuân Na-da-rét
Tháng Giêng thơm ngát bụi dăm bào
Thiên Chúa làm người ngày thơ ấu
Bên Mẹ mùa xuân đẹp xiết bao.

Có một mùa xuân ba mươi tuổi
Lòng Mẹ dài theo bước chân con
Mùa xuân ngân vọng lời loan báo
Tin vui cứu rỗi khắp trần gian.

Có một mùa xuân trong lòng Mẹ
Từ ngôi mộ trống Chúa Phục sinh
Ơi những buồn vui đường dương thế
Mùa xuân ngân vọng tiếng "Xin Vâng".

Mẹ ơi đời Mẹ mùa xuân thắm
Xin chiếu vào con chút nắng hồng
Có Mẹ cuộc đời con vang vọng
Tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Đaminh Thiên Sa