Thơ chào mừng năm Quý Mão - Tác giả: Lm. Phêrô Hồng Phúc

Lập xuân Mười Bốn, giữa tháng Giêng. Thời tiết năm nay nắng dịu hiền. NGUỒN:

Lập xuân Mười Bốn, giữa tháng Giêng.
Thời tiết năm nay nắng dịu hiền.
Mưa phùn, gió bấc từ mùng Sáu.
Ba ngày vui Tết, chúc ngả nghiêng!

Mèo vồ chuột đêm, mắt tinh tường.
Diệt loài gặm nhấm vốn nhiễu nhương.
Chúc năm Quý Mão ơn mạnh sức.
Diệt trừ nết xấu, sống yêu thương.

Hội thánh hiệp hành khắp Tây, Đông.
Tham gia, Sứ vụ, Sống hiệp thông.
Cùng bước trên đường ơn cứu độ.
"Nước sâu thả lưới"(*) sẵn sàng không?

Tiểu hổ vờn cao, mắt sáng ngời.
Nhìn xa, trông rộng hỡi ai ơi.
Nước Trời, công chính, tìm trước nhất(**).
Chúa sẽ thêm cho, đẹp cuộc đời.

Lm. Phêrô Hồng Phúc

(*) (x. Lc 5,4)
(**)(x. Mt 6,33)