Vâng...Chúa ơi! phím đàn ấy, con đã quên từ lâu - Tác giả: Maria Trang Đài

Lan Mary
Phím đàn ấy, Ngài ơi! Nếu có thể... Ngài hãy chạm để trọn vẹn khúc tình Vì đời con cần vào cõi lặng thinh Gảy một nhịp trọn bài tình dâng hiến. NGUỒN:

Phím đàn ấy, đã lâu con không gảy
Một ca khúc chạm vào đáy bể tình
Đệm cho lời bài hát con nguyện xin
Dệt trong những câu kinh con đã cất

Phím đàn ấy, để lâu con quên mất
Sợ tay đặt lại trật quãng yêu thương
Sai một nốt là đi cả dặm trường
Tâm con lại gió sương mờ mịt lối

Phím đàn ấy, phủ bụi của đêm tối
Phủ rong rêu của mỗi ngày nắng lên
Con muốn rũ những đau khổ không tên
Tô lớp sơn với màu nền hạnh phúc

Phím đàn ấy, con muốn nhờ Ngài đúc
Qua bao ngày mục nát chẳng còn nguyên
Một nửa đắm trong danh vọng hão huyền
Nửa còn lại như con thuyền trôi nổi

Phím đàn con, chỉ đợi một bản phối
Là cuộc đời cằn cỗi cũng nên tươi
Hóa giai điệu nước mắt thành nụ cười
Để hoàn chỉnh trong mắt người trần thế

Phím đàn ấy, Ngài ơi! Nếu có thể...
Ngài hãy chạm để trọn vẹn khúc tình
Vì đời con cần vào cõi lặng thinh
Gảy một nhịp trọn bài tình dâng hiến.

Maria Trang Đài, 27/03/2023