Tình con Chúa ơi! - Tác giả: Phêrô Trần Văn Tú

Lan Mary
Chúa ơi đời con theo Chúa Trung trinh dâng hiến đang hứa hẹn thề Yêu thương tuyệt đỉnh tràn trề Chúa là tất cả hy lễ đời con Theo Chúa một lòng sắc son Thủy chung phó thác thuộc trọn tình Ngài NGUỒN:

Chúa ơi đời con theo Chúa
Trung trinh dâng hiến đang hứa hẹn thề
Yêu thương tuyệt đỉnh tràn trề
Chúa là tất cả hy lễ đời con
Theo Chúa một lòng sắc son
Thủy chung phó thác thuộc trọn tình Ngài

Dù mưa hay nắng trên vai
Tình con yêu Chúa chẳng phai nhạt nhoà
Chúa ơi con sẽ hát ca
Tôn vinh tình Chúa thiết tha đậm đà
Dẫu cho tình lắm phong ba
Tình con vẫn thế vẫn là Chúa thôi!

Chiều 06/06/2023, Phêrô Trần Văn Tú - TSPD