Bài thánh ca Requiem của hồn tôi - Tác giả: Khải Triều

Lan Mary
Sao hồn tôi có tiếng suối nước trào dâng Như tiếng dương cầm hòa tấu bài Requiem thánh ca Bài thánh ca hòa quyện với thác nước trên núi cao Thác nước trong rừng sâu Nơi biển rộng Bài Requiem hòa quyện với những tiếng khóc trên toàn thế giới Nơi những người lâm chung vắng mặt người thân Linh hồn tôi đang chơi vơi trên dòng sông cuộc đời! Bài thánh ca Requiem nào cho hồn ai? Bài thánh ca Requiem nào cho hồn tôi ? NGUỒN:

Trong mùa dịch không có tiếng chuông gọi hồn
Các nhà thờ vắng tiếng cầu kinh
Vắng mầu áo tím
Không có ca viên cất lên lời ca
Những bài thánh ca Thương Khó
Những bài Thương Khó Chúa Giêsu chịu đóng đinh
Những bài thánh ca Đức Mẹ sầu bi
Những bài thánh ca nguyện cầu cho linh hồn người chết trong mùa dịch
Những chiếc áo quan quàn xác họ để đầy trong nhà thờ
Một ngọn đèn hiu hắt bên Nhà Tạm
Tôi chỉ thấy một linh mục và một giáo dân
Linh mục xông hương và rảy nước thánh trên các áo quan
Tôi lại thấy một vị mặc áo chùng trắng lầm lũi một mình đi trên đường phố Rôma
Ông cúi đầu
Buồn sầu
Bước chân lảo đảo
Nhân loại này đi về đâu ?
Ôi Thiên Chúa!
Ôi Thượng Đế!
Xin Ngài bày tỏ quyền năng
Nhưng xin đừng có chiến tranh
Kẻo người lành phải chết
Kẻo người lành mất đức tin
Những Văn Nhân Thi Sĩ của Thiên Chúa
Xin hãy cầm bút là gươm báu được trao ban
Để chém cha sự gian dối
Chém cha bạo tàn
Chém cha thù hận

Thế giới này kỳ diệu
Là quà tặng của Thiên Chúa
Nhưng con người phản bội
Hủy diệt chính mình
Hủy diệt gia đình
Giết thai nhi
Giết hài nhi
Hủy diệt bằng đồng tính
Bằng võ khí hạt nhân
Bằng khủng bố
Bằng Coronavirus
Người chết không kịp chôn
Không kịp hỏa táng
Đất không còn chỗ cho người chết
Ném xác ra biển
Các nhà thương đầy người điên
Những người điên vì ma túy
Những người điên vì các sản phẩm của trí tuệ con người
Những con người loại bỏ Thiên Chúa
Loại bỏ tính người.

Sao hồn tôi có tiếng suối nước trào dâng
Như tiếng dương cầm hòa tấu bài Requiem thánh ca
Bài thánh ca hòa quyện với thác nước trên núi cao
Thác nước trong rừng sâu
Nơi biển rộng
Bài Requiem hòa quyện với những tiếng khóc trên toàn thế giới
Nơi những người lâm chung vắng mặt người thân
Linh hồn tôi đang chơi vơi trên dòng sông cuộc đời!
Bài thánh ca Requiem nào cho hồn ai?
Bài thánh ca Requiem nào cho hồn tôi ?

Bản thứ 2 có sửa, ngày 26.7,2023 - Khải Triều