Gọi tên một Người - Tác giả: Khải Triều

Lan Mary
Anh đừng lên tiếng và hãy thinh lặng Người ở đó và gần bên anh Vì Người yêu những kẻ hiền lành Người yêu những kẻ thinh lặng và biết lắng nghe Nhưng Người ghét kẻ kiêu căng NGUỒN:

Tôi gọi tên Người
Một người rất quen mà cũng rất lạ
Một người kề bên mà cũng rất xa xôi
Người là khởi nguyên,
Là nguyên ủy của sùng mộ mà cũng là mục tiêu cho người đời chống đối
Cuộc chống đối kéo dài đã mấy ngàn năm
Từ những triết gia lừng danh đến những văn thi sĩ gạo cội
Có thi sĩ của đất Phật đã gọi tên Người và ông đã khoác chiếc áo Nobel Văn chương
Nhưng cũng có kẻ bảo Người đã chết
Vậy ra Nietzche đã tin là Người có thật
Nhưng không còn tồn tại
Những môn đồ của Hiện sinh sống như không có Người
Nhưng lại phát biểu sao Người vắng mặt trước sự dữ
Vậy là Nietzche và Hiện sinh, các anh mâu thuẫn
Một mâu thuẫn kỳ diệu và đáng trân trọng trong triết học sử

Anh đừng lên tiếng và hãy thinh lặng
Người ở đó và gần bên anh
Vì Người yêu những kẻ hiền lành
Người yêu những kẻ thinh lặng và biết lắng nghe
Nhưng Người ghét kẻ kiêu căng
Hãy nhìn thế giới xung quanh
Người đang đi trên đường
Trong thân phận kẻ nghèo hèn
Trong kiếp người nhập cư
Người đang ở trong vòng kẽm gai
Mang thương tích của kẻ tù đày
Trong hình hài người phu quét lá
Người lao công thu lượm ve chai
Người đang ngồi ở vệ đường chờ người đi qua
Ngỏ lời với từng người
Nhưng con người không lắng nghe

Đã mấy ngàn năm
Người ở nơi này nơi kia, kêu gọi tình thương
Kêu gọi lòng độ lượng
Nhưng con người khước từ và chống đối
Người là nhân công vất vả từng ngày
Tối về ăn không đủ no
Ốm đau không tiền mua thuốc
Người là nạn nhân của những kẻ bán buôn
Những kẻ bán buôn lao động
Những kẻ bán buôn con người
Tên Người là Giêsu!

Ngày 02-8-2017, Khải Triều