Suy tôn Thánh Giá - Tác giả: Lê Tín Hữu

Lan Mary
Xin cho em được đầy tràn phước cả Vì tay Anh, giờ đây đã Phục Sinh Để cho em ca ngợi Đấng Tạo Thành Là Thiên Chúa, mãi sáng Danh muôn thuở! NGUỒN:

Anh là ai mà yêu em nhiều thế
Chọn cuộc đời dâu bể miền nhân gian
Ba mươi ba năm khoác áo phong trần
Và kết thúc hồn thân trên Thập giá?

Em là ai mà u mê khôn tả
Hiểu làm sao, ấy nhiệm lạ Tình Yêu
Anh đến. Anh đi. Hiến lễ huyền siêu
Vẫn tiếp diễn mỗi buổi chiều sống động...

Bao nhiêu kẻ từng học sâu hiểu rộng
Đành lặng câm như phỗng trước Tình Yêu;
Con chim khuyên vẫn ríu rít tiếng kêu
Bài ca tụng về buổi chiều hy lễ.

Giờ em hiểu vì yêu thương nhân thế
Bỏ trời cao, Anh chẳng nệ xuống trần
Vì vâng lời Cha Chí Thánh từ nhân
Giê-su, Anh đã liều thân hy hiến.

Xin cho em được lắng lòng cầu nguyện
Dâng lên Anh niềm cảm mến tri ân
Đáp tình yêu dâng hiến đến vô ngần
Em tội lỗi trong thế nhân đen bạc.

Xin giúp em hiểu tận tường mạch lạc
Để tăng thêm niềm tín thác cậy trông
Vững lòng tin vì có Chúa quan phòng
Giê-su, Anh vẫn rộng vòng tay mở.

Xin cho em được đầy tràn phước cả
Vì tay Anh, giờ đây đã Phục Sinh
Để cho em ca ngợi Đấng Tạo Thành
Là Thiên Chúa, mãi sáng Danh muôn thuở!

Lê Tín Hữu