Họp lớp lần thứ 22 - Tác giả: Lm. Cát Đen

Lan Mary
Mình về Bắc Vĩnh gặp lại nhau Vườn dừa trái ngọt hái xuống mau Quây quần đứng ngồi cùng thưởng thức Sân nhà Bảy Chuối đủ sắc màu. NGUỒN:

(Giáo xứ Bắc Vĩnh, Giáo phận Nha Trang 03-10-2023)

Mình về Bắc Vĩnh gặp lại nhau
Vườn dừa trái ngọt hái xuống mau
Quây quần đứng ngồi cùng thưởng thức
Sân nhà Bảy Chuối đủ sắc màu.

Trên gác hoàng hôn đến vui cùng
Cà phê điếu thuốc chuyện ngày thường
Lấy ảnh ra nhìn ôn kỷ niệm
Sao tóc chúng mình đã điểm sương.


Nhìn lại thời gian cuộc đời ta
Đọc lại từng tên ngắm từng nhà
Ôi đời mục tử gieo thương mến
Cũng lắm gian truân, nỗi xót xa.

Đứa cười, đứa nói, đứa lặng im
Ngàn lời vạn chữ cất trong tim
Gió biển lồng vào nghe mồn một
Hạnh phúc đời mình là đoàn chiên.

Đã nghe nghẹn ngào trong lời nói
Sóng mắt chực trào tuổi thanh xuân
Danh vọng màng chi đời bể khổ
Tiếp tục yêu người gieo mến thương.


Lm. Cát Đen