Những điều tôi yêu - Tiên Sa Hài Đồng

Xuân Tân Phong
Tôi yêu mắt mẹ ôn tồn, Miệng cười như nói cùng con mấy lời: "Mẹ mong ước phước đời đời, Mẹ mong thấy Chúa cõi trời xanh xanh." NGUỒN:


Tôi yêu đồng lúa chín vàng,
Tôi yêu núi tía, nẻo đàng xa xa.
Chị em đua chạy hái hoa,
Khí trong đầy ngực, gió hòa đưa chân.

Tôi yêu cúc trắng ủ sương,
Chiều hôm Chúa nhật, dọc đường dạo chơi.
Trên ngành chim hót thảnh tơi,
Bóng trời sáng quắc, nền trời thẩm xanh.

Tôi yêu đi bẻ chủi rành,
Trên rêu chơn chạy lanh chanh nhẹ nhàng.
Đuổi theo con bướm bướm vàng,
Liệng bay xấp xới trên làn cỏ xanh.

Tôi yêu giọt nước long lanh,
Hột châu ban sáng, trên ngành mân khôi.
Trên hoa dưới yến mặt trời,
Ong trinh làm mật, bồi hồi ngày xuân.

Tôi yêu từ chốn Thánh đàng,
Chuông vàng rải tiếng như gần như xa.
Tôi yêu hơi gió thoảng qua,
Chiều chiều ngồi ngắm bóng tà bên non.

Tôi yêu lửa đốm hoàng hôn,
Tôi yêu sao nháy muôn chòm trên không.
Canh vắng vẻ, cảnh mơ mồng,
Tôi yêu trăng bạc, bóng lồng đêm thanh.

Tôi yêu con én liệng vành,
Tôi yêu cưu gáy bên gành dễ thương.
Tôi yêu tiếng dế đêm trường,
Tiếng lằng vỗ cánh, canh sương vừa tàn.

Tôi yêu tiếng suối vỉ van,
Tôi yêu tiếng sét nổ vang giữa lừng.
Tôi yêu thanh vắng đêm trăng,
Họa mi thánh thót, khoảng rừng thanh u.

Tôi yêu đứng ở chốn cao,
Nắng chiều giải ánh giọi vào mặt ta.
Nâng niu mái tóc cha già,
Lòng con nao nức mặn mà cái hôn.

Tôi yêu mắt mẹ ôn tồn,
Miệng cười như nói cùng con mấy lời:
"Mẹ mong ước phước đời đời,
Mẹ mong thấy Chúa cõi trời xanh xanh."

Lm Sảng Đình dịch

Chú thích: Trong những thi ca của linh mục Nguyễn Văn Thích, bài thơ "Những điều tôi yêu", trích dịch từ bài "Ce que j'aimais" của nữ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, thật tuyệt vời, để lại những nét đẹp dễ thương trong tâm hồn độc giả. Bài nầy trích từ thi phẩm "Sảng Đình Thi Tập".