Lời vọng vực sâu - Tác giả: Sr. Dương Thụy Nhi

Xuân Tân Phong
Tôi cần Bạn! Bạn ơi- người đang sống Thương đến Tôi- người đang ngóng quê trời
NGUỒN:


Tôi cần Bạn! Bạn ơi- người đang sống
Thương đến Tôi- người đang ngóng quê trời
Thương đến Tôi- người xa cách chơi vơi
Thương đến Tôi- người đợi chờ giải thoát.

Tôi cần Bạn! Bạn ơi nhớ dứt khoát
Dâng lời kinh xoa dịu loạt sầu đau
Kèm hy sinh, đau khổ đến từng ngày
Thành lễ vật nhường phần ngay Tôi nhé.

Tôi cần Bạn! Khoan dung cho Tôi vé
Được về nhà, được nhẹ bước hiên ngang
Được bình an tha hết tội vô vàn
Tôi mạnh bước tiến gần Nhan Cực Thánh.

Tôi cần Bạn! Nhanh lên hồn Tôi lạnh
Đừng chần chờ, quanh quẩn để mình Tôi
Giày xéo cô đơn, gào thét tối ngày
Đau đớn lắm! Hồn Tôi giờ bất lực...

Tôi cần Bạn! Nhớ đến Tôi đau, nhức
Lửa Luyện Hình tôi luyện cực lắm thay
Vọng ngóng ngày đêm mong thoát chốn này
Cửa Thiên Đàng tay vươn cao chờ đợi.

Lễ cầu cho các Tín hữu đã qua đời, Thanh Bình (Chưprông- Gia Lai), 2.11.2020
Sr. Dương Thụy Nhi, FMI