[AudioBook] Mảnh Xương Khô Trong Sa Mạc - Patrick O' Connor | Sách Thiêng Liêng Công Giáo

Xuân Tân Phong
Xuyên suốt nội dung tác phẩm chính là sự trở lại của những con người xuất thân từ nhiều đạo giáo khác nhau như: Phật giáo, Khổng giáo... đã ăn sâu vào truyền thống gia đình. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã giúp họ nhận ra Chúa bằng nhiều con đường khác nhau. NGUỒN:
Tác giả: Patrick O' Connor
Dịch Giả: Lm. Bùi Đức Tiến
Thực hiện: tinmung.net Studio
Giọng đọc: Chị Agnes Minh Lý

Lời Giới Thiệu:Xuyên suốt nội dung tác phẩm chính là sự trở lại của những con người xuất thân từ nhiều đạo giáo khác nhau như: Phật giáo, Khổng giáo... đã ăn sâu vào truyền thống gia đình. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã giúp họ nhận ra Chúa bằng nhiều con đường khác nhau.

Trong số những người trở lại đạo đã có những người trở thành Giám Mục, Linh mục, Bác sĩ và nhiều người giữ những chức vụ lớn lao trong Giáo Hội và cả đời sống xã hội nữa. Khi trở lại đạo họ lại là những chứng nhân của Chúa, không chỉ cho gia đình mà cho cả bạn bè của họ nữa, cũng qua họ mà nhiều người đã nhận được ơn Chúa. Qua đó giúp chúng ta nhận ra rằng: ân sủng của Chúa luôn đi bước trước và con người đáp trả lại bằng tất cả trái tim chân thành.

Nội Dung Trong AudioBook:01. Đức Giám Mục Ratna
02. Linh Mục John Shirieda, S.D.B
03. Những Điều Tốt Nhất Tiền Có Thể Mua Được 1
04. Những Điều Tốt Nhất Tiền Có Thể Mua Được 2
05. Những Điều Tốt Nhất Tiền Có Thể Mua Được 3
06. Những Điều Tốt Nhất Tiền Có Thể Mua Được 4
07. Câu Chuyện Của Một Cô Gái
08. Một Khám Phá Mới
09. Một Thị Kiến Mới
10. Tôi Đi Tìm Chúa
11. Ánh Sáng Chiếu Rọi Trong Nhà Tù
12. Tình Bạn Hữu
13. Ngày Và Đêm
14. Nghe Tiếng Chúa Gọi
15. Tiếng Ngân Của Tháp Chuông Nagasaki
16. Cuộc Hành Trình Của Đời Tôi

Nghe AudioBook: