Lối về Bêlem - Tác giả: Phong Trần

Lan Mary
Đã lâu lắm, một đêm lịch sử Tuyết sương về lạnh giá đường quê Hơn trăm cây số lê thê Từ Na-za-rét, lối về Bê-lem. NGUỒN:

Đã lâu lắm, một đêm lịch sử
Tuyết sương về lạnh giá đường quê
Hơn trăm cây số lê thê
Từ Na-za-rét, lối về Bê-lem.

Về Đa-vít, tên thêm vào sổ:
Kiểm tra dân, sổ bộ lệnh vua
Trong đời hoàng đế Giút-tô
Mọi người tất tả phải lo về làng.

Dẫn con ngựa là chàng Giô-sép
Chở Ma-ri, theo nhịp bước mau
Đường về, xa cách đã lâu
Gập ghềnh suối, dốc, sông, cầu chênh vênh.

Tại Bê-lem, ngày sinh đã đến
Hang bò lừa không hẹn nơi đây
Bà sinh một đứa bé trai
Đặt trong máng cỏ, bên ngoài bọc khăn.

Bỗng đâu những trẻ chăn chiên tới
Như sứ thần mời gọi loan tin;
Đông phương, ba vị vua hiền
Đến nơi thờ lạy dâng lên kho tàng.

Nọ trầm hương, đây vàng, mộc dược
Cùng hiến dâng lên trước Hài Nhi.
Một niềm vui sướng tràn trề
Bước theo lối khác, trở về cố hương.

Hai ngàn năm, con đường tình sử
Tắt một lời: hai chữ "tình yêu"
Vì thương nhân thế thật nhiều
Ngôi Hai giáng thế, chịu điều gian truân.

Loài người hỡi, muôn dân muôn nước
Đến nhận về ơn phước chứa chan:
Chúa Trời đã đến thế gian
Ta cùng thờ lạy, hân hoan hát mừng.

Giáng sinh đến, tưng bừng đón Chúa
Ta giục lòng rũ bỏ tội mê
Một lòng cung kính nguyện thề
Quyết tâm tiến bước: lối về Bêlem.

Phong Trần