Niệm khúc đời Linh mục - Tác giả: Lan Mary

Lan Mary
Quyến rũ con Chúa ơi trong tình Chúa Cho tim con không tàn úa mờ phai Thánh ý Cha theo con bước đường dài Bởi bao năm theo Ngài con dâng hiến. NGUỒN:

Quyến rũ con Chúa ơi trong tình Chúa
Cho tim con không tàn úa mờ phai
Thánh ý Cha theo con bước đường dài
Bởi bao năm theo Ngài con dâng hiến.

Chạm lòng con Chúa ơi bao xao xuyến
Luôn giữ tròn ước nguyện thuở ban sơ
Làm thi nhân của Chúa cánh đồng thơ
Ngày qua ngày dệt tơ đời đổi mới.

Thánh hóa con, thánh hóa con Chúa hỡi
Nên môn đồ tuyệt đối của Giê-su
Giữ gìn con, đời linh mục khiêm nhu
Dạy con biết sống cho "Chân-Thiện-Mỹ".

Hướng dẫn con trong hành vi suy nghĩ
Bước theo Ngài trong liên lỉ không ngơi
Ngày hồng ân, Chúa ơi con mỉm cười
Con xứng đáng làm người mục tử Chúa.

Lan Mary