Tìm Chúa - Tác giả: Mai Đệ Liên

Xuân Tân Phong
Ngày hôm nay tôi tìm Chúa bên đời Muôn lối bước nhiều khi không thấy Chúa. NGUỒN:


Xưa Ba Vua lên đường tìm Chúa
Đoạn đường trường nhưng chẳng xa xôi
Ngày hôm nay tôi tìm Chúa bên đời
Muôn lối bước nhiều khi không thấy Chúa.

Tôi tìm Chúa trong gấm hoa nhung lụa
Chỉ thấy đời phù du phủ màu mơ
Tôi tìm Ngài trong nhạc và thơ
Chỉ thấy bóng trăng mờ soi hư ảo.

Tôi tìm Chúa giữa xoay vần Con Tạo
Những đổi thay, chao đảo đời xô
Góc phố quen, nếp sống xô bồ
Chợt thấy Chúa vai hờ manh áo rách.

Tôi đã thấy Ngài co ro đêm lạnh
Thấy bóng Ngài mỏng mảnh giữa chiều hôm
Thấy ưu tư trên nét mặt đượm buồn
Ngài ở chốn bộn bề lo cơm áo.

Tôi đã thấy Ngài nơi xứ đạo
Tuổi xế chiều thân tàn tạ chơ vơ
Nằm lặng yên, chỉ biết nương nhờ
Sự chăm sóc từ những người con thảo.

Tôi đã thấy giữa biển đời hư ảo...

Mai Đệ Liên