Đời thánh hiến - Tác giả: Sr Dương Thuỵ Nhi FMI

Lan Mary
Chúa dẫn con vào đời tận hiến Bao điều vui thú thật rất riêng Tiếng nguyện lời kinh thật nhiệm lạ Hấp dẫn con nhiều những thánh ca. NGUỒN:

Chúa dẫn con vào đời tận hiến
Bao điều vui thú thật rất riêng
Tiếng nguyện lời kinh thật nhiệm lạ
Hấp dẫn con nhiều những thánh ca.

Chúa kể con nghe chuyện tình ta
Giữa Chúa với con: chuyện thật mà
Hài hòa nên một, xa là nhớ
Hàn huyên tâm sự đỡ vấn vương.

Thế mà hôm nay: một con đường
Có gai, sỏi đá, có sầu thương
Đường tình con theo rồi đến lúc
Khúc tối mịt mù chặn chân con.

Con khóc, con theo Chúa mỏi mòn
Chẳng còn thấy Chúa, chẳng lòng son
Chẳng còn hấp dẫn, chẳng tươi sáng
Con ráng từng ngày, đợi Chúa đâu?

Lặng nghe, Chúa muốn con nguyện cầu
Thả hồn tĩnh lặng cõi thâm sâu
Tìm ra ý Chúa ngàn dấu chỉ
Thi vị tuyệt vời: lệ ăn năn.

Bao điều Chúa muốn, Chúa dạy, răn
Hỏi con theo Chúa có bằng lòng?
Khóc- cười, sướng- khổ trong cuộc sống
Thêm những cô đơn, những lặng thầm.

Bao năm theo Chúa- Đấng Âm Thầm
Vạn lần gào thét, Chúa lặng câm
Nghẹn lòng khổ đau, đâm tim thủng
Vẫn thấy nồng nàn Vũng Tình Yêu.

Chiều mưa

Thanh Bình, 3.2019 - Sr. Dương Thụy Nhi FMI