Chiều tà - Tác giả: Lm Fx Võ Thanh Tâm

Xuân Tân Phong
Chiều nay trước Chúa nhiệm mầu Lặng quỳ con niệm chuỗi câu kinh buồn NGUỒN:


Chiều tà cánh gió nghiêng nghiêng
Nắng thu dát nhẹ vàng trên sông dài
Đời con lắm cảnh bi ai
Ruột đứt trăm đoạn, trăm bài thơ đau.

Chiều nay trước Chúa nhiệm mầu
Lặng quỳ con niệm chuỗi câu kinh buồn
Chúa là lẽ sống linh hồn
Bàn tay nâng đỡ mạch nguồn ủi an.

Con khóc máu đã chảy tràn
Mất dòng suối lệ quanh ngàn rú Ri
Nhưng sầu vợi bớt dần đi
Trước cây Thánh giá mỗi khi con nhìn.

Lm FX Võ Thanh Tâm