Giới thiệu phim: Hãy đến cùng Giuse

Lan Mary
Nhân dịp chuẩn bị mừng lễ kính Thánh Giuse, 19.03, BTT xin giới thiệu với quý vị phim- Hãy Đến Cùng Giuse- giới thiệu Nhà nguyện kính thánh Giuse- một công trình độc đáo của cha Phêrô Trần Lục (1825-1899). Nhan đề phim được lấy từ câu tiếng La tinh "Ite ad Joseph-Hãy đến cùng Giuse", được khắc trên bảng gỗ ở trung tâm nhà nguyện. NGUỒN:

HÃY ĐẾN CÙNG GIUSE: Giới thiệu Nhà nguyện kính thánh Giuse - Phát Diệm.

Nhân dịp chuẩn bị mừng lễ kính Thánh Giuse, 19.03, BTT xin giới thiệu với quý vị phim- Hãy Đến Cùng Giuse- giới thiệu Nhà nguyện kính thánh Giuse- một công trình độc đáo của cha Phêrô Trần Lục (1825-1899). Nhan đề phim được lấy từ câu tiếng La tinh "Ite ad Joseph-Hãy đến cùng Giuse", được khắc trên bảng gỗ ở trung tâm nhà nguyện.

Kính chúc quý vị nhận thánh Giuse làm bổn mạng được muôn ơn lành nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân.

BTT