Đi với Chúa - Tác giả: Đa Minh Thiên Sa

Lan Mary
Đi với Chúa thì hai người một Lại có thêm Chúa nữa là ba Đường lữ hành sẽ không đơn độc Sống với anh em để chan hòa. NGUỒN:

(Cảm hứng Tin Mừng Mc 6,7-13)

Đi với Chúa thì hai người một
Lại có thêm Chúa nữa là ba
Đường lữ hành sẽ không đơn độc
Sống với anh em để chan hòa.

Đi với Chúa không mang gì cả
Tiền cũng không mà bánh cũng không
Mang cây gậy trên đường sỏi đá
Chỉ một manh áo vải che thân.

Đâu dễ gặp muôn nhà tiếp đón
Có khi con sẽ bị chối từ
Lòng nguội lạnh giữa đời bận rộn
Niềm tin nghiêng ngã giữa thực hư.

Đừng quá lo bạc tiền, của cải
Chúa sẽ ban cho con đủ dùng
Đừng quá lo việc đời thành, bại
Hãy ra đi với lòng hiến dâng.

Đi với Chúa nói lời sám hối
Mở lòng ra đón Chúa vào đời
Hãy lắng nghe bao lần Chúa gọi
Mang tin yêu về với muôn người.

Mượn đôi cánh của bầy chim sẻ
Mượn áo choàng hoa huệ ngoài đồng
Chúa vẫn thế muôn đời vẫn thế
Luôn chở che và luôn đỡ nâng.

Xin Chúa nghe lời con nói nhỏ
Con chỉ xin Chúa một điều này
Nếu một lần trên đường gục ngã
Chúa nhẹ nhàng vác con trên vai.

Đa Minh Thiên Sa