Sống trong ân nghĩa

Unknown

(Mã số VVYT 17-025)

Niềm vui mang đến cho người
Nỗi buồn bẻ gãy làm đôi chia đều
Là khi biết sống thương yêu
Giúp người cơ nhỡ bằng nhiều thiết tha.

Là con chung một Chúa Cha
Dù đen, vàng, trắng cũng là anh em
Gần xa hết thảy thân quen
Trên non dưới biển vuông tròn nghĩa ân.

Giúp nhau tận tụy ân cần
Chúa Cha, người đã ban phần ngày sau
Đời này rồi cũng qua mau
Thời gian rồi cũng phai màu sắc hương.

Chỉ người biết sống yêu thương
Trong ân nghĩa Chúa chẳng còn nát tan
Hỡi người sầu khổ khóc than !
Đời sau sum họp hỉ hoan bên Người.

Lắng tai nghe tiếng gọi mời
Canh tân đổi mới đất trời hôm nay
Mọi người tay nắm bàn tay
Xua tan bóng tối để ngày mai lên.

Lòng thành Chúa chẳng lãng quên
Lập thêm công đức mọi miền thế gian
Thương người bất hạnh khóc than
Yêu người nghèo khổ vẫn còn long đong.

Ngày đêm ngước mắt ngóng trông
Xin bình an đến quê hương mỗi ngày
Thiên tai reo rắc u hoài
Chôn vùi mơ ước bao người lưu vong.

Ngước nhìn Mẹ Thánh nêu gương
Nguyện làm sứ giả yêu thương giữa đời
Mang niềm vui đến với người
Quên đi hạnh phúc sống đời hiến dâng.