Tình Thương Tha Thứ

Unknown
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho
những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

Yêu kẻ thù không tự sức phàm nhân
Nhưng chỉ ai Tình yêu Chúa thông phần
Mới nói được lời chân thành tha thứ
Cho oán thù hờn giận phải tiêu tan
 
Nhìn lên Đấng đã yêu thương thế gian
Vòng tay Ngài rộng giang trên Thánh Giá
Chúa ôm choàng nhân thế trong tình Cha
Tuôn hồng ân cứu rỗi lòng thứ tha
 
Con phát xuất từ lòng Cha thánh thiện
Biết lấy gì làm vinh hiển Danh Cha
Đường nhân thế chân trần con va vấp
Xin dâng Ngài từng bước tập thứ tha
 
Trải yêu thương hải hà muôn thế hệ
Chúa vui lòng hiến tế vì tội nhân
Để cùng Ngài nên nghĩa thiết tình thân
Vui hạnh phúc dự phần con cái Chúa
 
Ngài hiện thân của tình Cha muôn thủa
Đấng nhân lành cho mưa xuống trần gian
Vầng kim ô soi vũ trụ huy hoàng
Người lành dữ dư tràn muôn ân huệ
 
Yêu kẻ thù, tưởng chừng như không thể
Chúa đã làm để minh chứng tình thương
Lòng thứ tha, sức mạnh thật phi thường
Vươn chóp đỉnh tình thương nơi Thiên Chúa
 
Yêu tha thứ có Ngài luôn ngự giữa
Các tâm hồn nghe gõ cửa mở toang
Để Tình thương Luật mới Chúa kiện toàn
Đơm hoa trái bình an cho nhân thế.
 
Nt. Bích Ngọc