Xin Thương Con

Unknown

* Ngày qua ngày cuộc sống mỗi đổi mới

Ai rồi cũng mải mê theo thời gian

Đời “vật chất” con trở nên lầm lỗi

Cứ đua đòi – Chúa giờ đây chẳng gần.

 

Nơi Nhan Thánh, đã bao ngày vắng bóng,

Góc cầu nguyện lạnh lẽo và tối tăm

Con đâu biết Chúa vẫn hoài trông ngóng

Từng ngày qua, đợi con trong âm thầm.

 

Trong bóng tối, con giật mình- vấp ngã

Đau đau lắm chẳng thể tự đứng lên

Giờ đây, con- một tâm hồn yếu mềm

Chợt nhớ đến Giêsu Đấng cao cả.

 

Chúa, Chúa ơi, tội lỗi con đã thấy

Nước mắt dài khẽ chạm đến bờ môi

Xin ban sức mạnh để con đứng dậy

Xin đoái thương con một lần

 

Maria Lê Minh Ngọc

(Giải Nhì)