Xuân Trong Bệnh Viện_ Mẹ Hiện Thành Bà Tiên

Unknown

(Mã số VVYT 17-037)

 

Mẹ là tất cả niềm hi vọng

Khi con nằm viện giọng kêu rên

Yêu con mẹ ở cạnh bên

Cho dù xuân đến gọi tên mọi người

 

Con đau mẹ rã rời thương xót

Xuân an bình chim hót hoan ca

Năm nay bệnh viện là nhà

Thương con mẹ hóa như là bà tiên

 

Biết rằng mẹ thiếu tiền viện phí

Con nằm đây suy nghĩ miên man

Chỉ cần con được bình an

Chạy xuôi chạy ngược lo toan mọi bề

 

Con chẳng chịu đòi về nằng nặc

Mẹ dỗ dành để mặc mẹ lo

Đêm về nghe tiếng con ho

Cả phòng khó ngủ mẹ lo càng nhiều

 

Cả đêm Mẹ rang chiều con bịnh

Vẫn một lời mẹ nịnh con vui

Con ơi sắp hết bịnh rồi

Về nhà ăn tết đã đời mùa xuân

 

Chỉ có mẹ nhiều lần thương mãi

Quyết hi sinh chẳng hãi sợ gì

Tình thương mẹ mãi cho đi

Mong con khỏe mạnh xuân thì chẳng ham

 

Tình thương mẹ đã làm con mạnh

Xuất viện rồi mẹ cạnh bên con

Thương con từ thuở lọt lòng

Vẫn còn hơi thở vẫn còn thương con

 

Tết này Mẹ héo hon thương mến

Quyết cùng con đi đến cuối đời

Xuân qua mấy thuở xanh ngời

Mẹ ơi xin ở muôn đời với con!