Em Bé Đánh Giày

Unknown

 

(Mã số VVYT 17-048)

Phố bằng, lắng giọt mưa xiên

Dồn cao tý tách, mảnh hiên em nằm

Canh dày, gió sắc, sương dầm

Cồn cào điệu dế lát bầm lối qua

 

Quầng hắt màu phố nhạt nhòa

Mỏng tanh mảnh đắp, thêm òa giọt đau

Tầng cao phòng kín nhạc trào

Bên kia điệu chúc, lào rào nhịp say

 

Em nghe gió rít hàng cây

Nôn nao tiếng bạn đó đây học bài

Nghe như lộp khộp tiếng giày

Lối đêm giục sáng, nẻo ngày dồn nhanh

 

Chút xi dưới hộp dụm dành

Mong bàn tay dẻo, cứng chân dặm trường

Ước đàn bướm dạo mùa hương

Đuổi bắt con chữ cổng trường điệu ve!