Gia Đình Tim Tím

Unknown


 
Sắc vui sắc nhớ sắc buồn
Tan vào tâm khảm tím hồn lạt phai
Tình kia ai vẫn chờ ai
Hững hờ sương gió bi ai một mình
Chúa ôi Chúa đấng thiêng linh
Sao con để Chúa lặng thinh ráng chiều.
 
Tím len tím lén cô liêu
Chúa ban sắc tím mỹ miều thiết tha
Tình Cha đau đáu bên nhà
Chờ con thỏ thẻ gọi Cha tiếng lòng
Cha yêu sắc tím thong dong
Miễn là trong đó có con sáng chiều.
 
Tím trời Cha mãi tìm chiên
Chiên con Cha hỡi lạc miền mấy phen
Chiên anh chiên chị chiên em
Tím thời cùng tím tìm em dẫn về
Gia đình Giáo hội thoả thuê
Tím chờ tím đợi hội quê Nước Trời.
 
Hồn Biển
Ngày chay thứ 17 mùa chay Thánh 2017.