Gửi Cà Mau

Unknown

(Mã số VVYT 17-049)

Cồn cào bão sóng Cà Mau

Trào dâng bao nỗi thương đau biển trời

Thao thức cơn gió rít hồi

Ngoảnh canh chạm tiếng mưa rơi biển gào

 

Cho tôi soi tận đáy sâu

Đuổi theo ngọn sóng bạc đầu tìm thăm

Ai còn bơi giữa mù tăm

Ai đang dìu níu người thân phút cùng

 

Nhắm mắt ghì biển vào lòng

Thương thuyền nhớ bến trọn ôm mảnh đời

Cà Mau ơi! Cà Mau ơi!

Nỗi đau đất nước biển trời chứa chan

 

Cho tôi góp những thanh nan

Tấm che chưa kín mái đan hở trời

Cho tôi ghép những mảnh rời

Con thuyền ấm lại canh khơi đỡ buồn

 

Cho tôi xới lại mảnh vườn

Cho tôi góp hạt yêu thương dậy mầm!

 

(2/11/1997- Bão số 5 Linda đã cướp đi gần 3000 người, hàng chục ngàn tàu thuyền ở biển Cà Mau)