Ngắm Nhìn Gương Thánh Cả

Unknown


 
Người thợ mộc Giu-se thuở ấy
Đã hết lòng che chở Thánh gia
Khi thì tất tả bôn ba
Khi thì lặn lội vượt qua hiểm nghèo
Bao phen vất vả chống chèo
Bấy nhiêu lần ấy, người theo ý trời
Giữa tăm tối cuộc đời xuôi ngược
Người tận tình cất bước ra đi
Chông gai người có sá chi
Phục tuân thiên ý ngại gì gió sương
Một đời người đã nêu gương
Hy sinh thầm lặng, khiêm nhường trung kiên!
Xưa người đã một niềm tín thác
Với tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Vuông tròn chăm sóc con thơ
Thủy chung gìn giữ bạn đời đồng trinh
Tâm luôn sáng một tình yêu Chúa
Dạ trung thành vàng đá cậy trông
Gương người đẹp lạ đẹp lùng
Tựa hồ hoa huệ thơm lừng trong đêm
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!
Mong thánh Cả đoái thương nguyện giúp
Đời con đây lặn hụp kiếp người
Nài cùng Thiên Chúa, ngài ơi
Đổ ơn thiêng xuống cứu đời của con!
Ngoài kia trăng đã lên non
Mà hương hoa huệ mãi còn ngát thơm…
Vũ Thủy 18/3/2014