Lời Kinh Mân Côi

Unknown

 

Trong tháng Mân Côi

Con dâng lên Mẹ

Tràng hoa trên môi

Đêm ngày sốt sắng.

 

Trong tháng Mân Côi

Xin dâng lên Mẹ

Lời kinh nhè nhẹ

Từ những trẻ thơ.

 

Trong tháng Mân Côi

Xin dâng Nữ Vương

Hồn con ngát hương

Luôn noi gương Mẹ.

 

Trong tháng Mân Côi

Xin dâng lên Mẹ

Một vườn hoa huệ

Thơm ngát nở tươi.

 

* Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng

(Giải Ba)