Con Xin Là Cành Hoa

Unknown
 

Con xin là cành hoa

Hướng dâng lên Thiên Chúa

Ngày ngày con thánh hóa

Luôn yêu Chúa suốt đời.

 

Con xin là cành hoa

Để ngày ngày Chúa ngắm

Ngày đêm con nguyện gẫm

Để đến gặp Chúa Trời.

 

Con xin là cành hoa

Để Chúa ngửi hương thơm

Con đến gặp Chúa sớm

Để con nhìn thấy Chúa.

 

Con xin là cành hoa

Để dâng lên trước tòa

Ngày ngày con thuận hòa

Suốt đời luôn yêu Chúa.

 

* Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng

Gx. Ngọc Thạnh

Sn: 2005

Giải Ba