Nhớ Thương Miền Lũ

Unknown

 

(Mã số VVYT 17-050)

Nhớ miền cát rộp bàn chân

Bụi len khắp ngõ, gió vần sạm da

Bão dồn, chướng ập, tây sa

Trâu khàn nhai bọt đợi qua lũ chồng

 

Đàn cò mỏi nắng dèo không

Tiếng rơi xao xác giữa mông mênh chiều

Ai còn khuơ áo làm chiêu

Giữa dòng xoáy cuộn nhà xiêu củi rều

 

Em đi gom những tiêu điều

Rây sàng, ươm hạt, lát bèo, chụm rơm

Hoàng hôn khói độn lưng cơm

Hừng đông cá quẫy nắng thơm đáy nồi

 

Ai ơi! Náu lại xóm bồi

Đêm thu ấm với làng trôi một mùa…!