Cơn Khát

Unknown(Ga 4, 5-42) CN 3 Mùa Chay A
Có một cơn khát thật cho mình
Sao nhiều người vẫn không vội vã
Người ta cứ vô tình tất tả
Đi tìm những cơn khát phù hoa

Không ngại vất vả hay đường xa
Không ngại chông gai hay sỏi đá
Không ngại những lúc phải quỵ ngã
Cơn khát cuộc đời vẫn không dừng bước chân

Khát tiền, khát bạc, khát đua tranh
Khi được rồi…, sao vẫn còn khát mãi
Vì cơn khát không bao giờ dừng lại
Giữa cuộc đời tìm đâu thấy...bình an
...
Chúa ơi, giữa những cơn khát của trần gian
Cho con biết nhận ra cơn khát Nước Hằng Sống
Là tình yêu Chúa trong hy vọng
Là Lời Chúa cho con sự bình an

Chỉ có tình Chúa mới cho con hạnh phúc nồng nàn
Có Chúa rồi con không còn khát nữa
Có Chúa rồi con không còn lần lữa
Đi tìm hạnh phúc đời chóng qua

Cho con biết không phải ở đâu xa
Chính trái tim tình yêu là...Nguồn Nước Hằng Sống


Song Lam, 22/3/2014