Nguyện cầu

vanthoconggiao.net
(Mã số VVYT 17-058)

Lạy Chúa con đây vừa mới lớn
Bước vào đời đôi mắt sáng tin yêu
Có ngờ đâu dòng đời như bão cuốn
Ít yêu thương mà đau khổ thật nhiều

Con nhìn thấy biết bao người đói khát
Đang đợi chờ cầu xin sự sẻ chia
Có biết bao con người đang cay đắng
Khóc cho thân phận mỗi khi đêm về

Cuộc đời có thật nhiều cơn gió lốc
Thổi tới tấp với cơn bão cuồng quay
Ngàn vạn người phải chịu đời tay trắng
Cuộc đời làm sao bị đến nỗi này

Khắp mọi nơi là những giọt nước mắt
Đang lăn trên đôi mắt của mẹ già
Tiếng trẻ thơ khóc khi em đói khát
Khi bị bỏ rơi trước cửa hiên nhà

Nhưng Chúa ơi ! Xin cho tim đừng đóng
Hãy mở ra và mở rộng Chúa ơi
Xin cho con thêm một giòng máu nóng
Để yêu người và chia sẻ cho đời  ...