Bóng khuất Chúa nơi con

Unknown
 
Ngoài trời nóng lắm sao?
Sao trong con khô quạnh?
Tình Người ấm biết bao?
Tim con đây vẫn lạnh?

Con hôm nay vẫn tối
Ánh nắng Chúa soi vào
Con cô đơn! Chúa ơi!
Chúa âm thầm bên con.

Khi con buồn lặng lẽ
Ngài rẽ nhẹ lên con
Ngài âu yếm nhìn con
Ngài tặng con cái vui.

Sa mạc giữa đời con
Nguồn nước Chúa dội vào
Ngọt ngào Ngài tặng con
Dâng trao Ngài lặng lẽ.
* Anna Vi Nguyễn Mai Hạ
Gx. Phú Hòa
Sn: 2001
Giải Triển vọng