Đoản Khúc Về Cha

Unknown
 
“Công cha như núi Thái Sơn”
Nuôi cây xanh lá, nuôi con nên người.

Cho em tiếng khóc nụ cười
Tròn xoe mắt ngó cuộc đời tương lai
Cho con nhận biết đúng sai
Biết ân nghĩa với dũng tài hiếu trung
Cho con mở rộng lòng dung
Vòng tay nhân ái không dùng mưu ma
Cho con mở mắt nhìn xa
Chọn gương nhân đức thật thà noi theo
Cho con giữ vững tay chèo
Lánh xa danh lợi không gieo oán thù.

Con xin làm chiếc lá thu
Chiều xa nhớ núi mịt mù khói sương
Cha về cùng Chúa tình thương
Trở mình lá nhớ lá vươn lên trời.
 
* Đaminh Võ Xuân Nghĩa
Gx. Kim Châu
Sn: 1998
Phần thưởng khích lệ