Phó thác

Unknown

 

Mã số: VVYT 17-054

 

Nhìn chúng bạn chạy nhảy vui chơi

Lòng man mác rũ buồn rười rượi

Tâm hồn đó ước ao trông đợi

Cùng bạn bè chạy nhảy muôn nơi.

 

Hiện hữu trong kiếp sống làm người

Em. cũng muốn như bao người toàn diện

Đủ chân tay cho trọn lành thánh thiện

Trọn hình hài hiện hữu kiếp nhân sinh.

 

Ôi bi thảm làm sao cho thân phận

Cơ thể này sao thiếu mất đôi chân

Giương mắt nhỏ lòng em bỗng bần thần

Phải chăng Chúa không còn thương em nữa?

 

Phải chăng Chúa chẳng buồn cứu chữa

Phải chăng Người đã quên lời hứa:

Hãy kí thác đường đời cho Chúa

Tin vào Người, Người sẽ xót thương.

 

Xe lăn nhỏ cùng em nhịp bước

Nhìn bạn bè chạy nhảy vui chơi

Em đoan chắc Chúa sẽ nhậm lời

Lời khẩn thiết: đường đời con tín thác.

 

Đường thẳng đó Chúa vẽ bằng nét cong

Trong mọi sự chính Ngài đã quan phòng

Lòng thanh thản đường đời em bước tiếp

Bước bên Người, mãi bước, mãi bước lên.