Thánh Cả Giuse

Unknown
Thánh cả Giu-se tuyệt vời
Năm xưa thờ Chúa vâng lời trọn tin
Sống luôn bác ái hết mình
Trìu mến nhân hậu ân tình thiết tha.
 

Tình Người như biển bao la
Con đâu nào dám la cà thờ ơ
Trần gian kính Thánh Giu-se
Thứ Tư giáo xứ chiều về khấn xin.
 

Đời Ngài đóa huệ trắng tinh
Hương thơm lan tỏa thiên đình hân hoan
Cha yêu của chính đời con
Cha luôn phù hộ, cộng đoàn tung hô.
 
* Maria Nguyễn Thanh Ánh Đông
Gx. Ngọc Thạnh
Sn: 2006
Giải Triển vọng