Tông đồ của Chúa

Unknown

Khi xưa Chúa đã gọi mời
Tông đồ của Chúa cất lời, bước mau
Tương lai dù chẳng sang giàu
Chỉ là nước mắt, âu sầu bủa giăng
 
Mong người lạc bước ăn năn
Tìm về cùng Chúa, nguồn ân tuyệt vời.

Nay con theo tiếng gọi mời
Làm tông đồ Chúa, truyền lời Ngài trao
 
Giờ lòng con chỉ mong sao
Nhiều người biết Chúa, ân nào tuyệt hơn
Cùng vui hưởng phúc thiên đường
Là nơi Chúa hứa, phúc trường(¹) mãi luôn
---------------------------------------------------
(1) trường: trường sinh.
* Maria Nguyễn Thị Huyền Trang
Gx. Tuy Hòa
Sn: 2003
Giải Triển vọng