Vì đâu…?

Unknown

 

VVYT 17 – 053

Nặng lòng dải đất Miền Trung

Biển tàn cá chết muôn trùng tang thương

Thiên tai - nhân họa tỏ tường

Ngư dân trầm uất biết phương nào cầu.

 

Chỉ mong Chúa Cả cao sâu

Xuống muôn ơn phúc an sầu ngư dân

Bình an thể xác tinh thần

Ngư trường sinh sống mong phần tốt hơn.

 

Thị trường đâu mãi chập chờn

Chẳng buồn tiêu thụ - lơn hơn nhiễm chì

Lòng người cứ mãi hoài nghi

Ngư dân giờ biết làm gì Chúa ơi?

 

Ngày xưa ôi biển tuyệt vời

Ngày nay biển chết – chết đời ngư dân

Nhờ ai nói giúp nguyên nhân

Vì đâu cá chết vì đâu biển tàn.

 

Vì đâu dân mãi gian nan

Vì đâu dải đất điêu tàn Miền Trung?

Vì đâu cứ mãi nhập nhùng

Ngư dân khốn khổ nào cùng Chúa ơi!

 

Nguyện xin Chúa Cả đất trời

An lành, hạnh phúc cảnh đời ngư dân.