Kính mừng Maria

admin
KÍNH MỪNG MARIA
(Suy niệm từ kinh Kính Mừng)

Con lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc
Con tôn vinh Thiên Chúa ở cùng Bà
Phụ nữ nào sánh được với Mẹ ta
Bao phúc lạ Chúa trao ban cho Mẹ
Chúa Cứu Thế giáng trần làm con Mẹ
Mẹ được phong tước hiệu: Mẹ Chúa Trời
Chúng con là kẻ tội lỗi bời bời
Cả hiện tại và trong giờ lâm tử
Nguyện xin Mẹ đoái thương hằng phù trợ
Cứu chúng con vượt qua chốn gian trần
Sớm về nơi Quê Thật của thánh nhân
Sống gần Mẹ, được tôn vinh Thiên Chúa…
Amen.

Thế Kiên Dominic
 
NẢY MẦM THỜI MỚI 7
(Nghe, đọc,suy tư)

Người cha mục vụ
Giáo dân quí mến, nhận là cha
Ý Chúa quan phòng Giáo Hội ta,
Giáo phẩm hiến thân lo mục vụ,
Tình thiêng phụ tử sống chan hòa.
Sống theo lương tâm
Con người bản tính có lương tâm.
Lành dữ phân minh, chẳng lạc lầm.
Biết rõ việc lành, cần thực hiện,
Cho là điều dữ, tránh xa tầm…
Giáo xứ công giáo
Dân Chúa một lòng sống đứctin,
Con chiên giáo xứ mãi trung kiên.
Chủ chăn trực tiếp là linh mục,
Chăm sóc ủi an, sống phúc thiêng…
Điểm tụ tình thương
Điểm tụ tình thương là Giáo Hội
Tin Mừng rao giảng khắp nơi nơi
Yêu thương, tha thứ và nâng đỡ
Mời gọi thế nhân vọng Nước Trời.
Thế Kiên Dominic