Là người Công giáo hiện đại...

Quang X Nguyen
"Via Dolorosa" là một bức tranh sơn dầu khổ lớn được nhắc tới rất nhiều trong mấy năm gần đây, của họa sĩ người Mỹ Jon McNaughton (sinh năm 1950). Trung tâm tranh, là hình ảnh Chúa Giêsu đang vấp ngã với Thập Tự Giá trên vai. Bên cạnh Người, là một tín đồ Công giáo hiện đại, một tay chạm vào Chúa Giêsu như muốn dựa vào sức mạnh của Người, một tay đưa lên như đang tuyên xưng đức tin. Chung quanh, là hàng trăm nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, bao gồm những người tin yêu, và cả những kẻ chống báng, thậm chí tìm mọi cách bức hại Thiên Chúa. Bức tranh, thể hiện sự tuyên xưng đức tin ở người Công giáo hiện đại. Một sự tuyên xưng, ngày càng đòi hỏi nhiều hơn cả sự thành tín lẫn lòng dũng cảm. Đạo Công giáo, xuyên suốt lịch sử, không ngừng bị bức hại. Trong thế giới hiện đại, sự bức hại đó đến từ nhiều phía hơn, và hết sức tàn khốc...

Via Dolorosa
Via Dolorosa


Nguyễn Hưng

Bạn có thể coi thêm clip sau để biết thêm về hoạ sĩ Jon McNaughton và bức hoạ này:Nguồn: daminhvn.net