Lời cỏ

vanthoconggiao.net

Bình yên ngủ dưới vòm mây
Yêu thương trải thảm xanh đầy trần gian
Thướt tha tạo dáng địa đàng
Ru ai vào mộng huy hoàng thiên thu

Thêm chú thích

Đời rẻ rúng cỏ phù du
Nhìn cổ thụ cỏ khiêm nhu tấc lòng
Đêm về nhấp giọt sương trong
Ban mai đón nắng ươm nồng tin yêu

Trời ban cọng cỏ mỹ miều
Nuôi bao tạo vật no điều cao sang
Đôi khi cỏ cũng ngang tàng
Liềm sắc,máy chém sẵn sàng hy sinh

Vì hạnh phúc dám quên mình
Nào ai nhổ hết rễ tình cắm sâu?
Đức ái bám chặt bấy lâu
Mưa sa, bão cuốn nào đâu sá gì
Cỏ vẫn hát khúc thánh thi
Bao la hiến kiếp xanh rì nhân gian

Dù đớn đau chẳng thở than
Xin vui làm kẻ bần hàn tôi trung
Đêm mê giao hưởng côn trùng
Ngắm trăng cỏ tưởng cánh chung sau này

Trời cao mưa phước qua đây
Cho ta trải rộng cánh tay ân tình
Tình trời bát ngát hành tinh
Bắc cầu xanh tới thiên đình mà đi


Giang Tịnh