Ngày mới

Quang X Nguyen

Hôm nay chào đón ánh hừng đông
Hôm nay chào đón ánh hừng đông


Bình minh rực rỡ sáng bừng lên

Một ngày mới được Chúa ban thêm

Vào giòng sống cuộc đời nhân thế

Tựa cánh hoa xinh giữa vườn thiêngXin Ngài ban xuống sức thần linh

Để con can đảm sống quang minh

Trên mọi nẻo đường tìm thiên ý

Cõi lòng thanh tịnh chí trung trinh!


Suối nguồn ân lượng Ngài bao la

Phổ xuống trí lòng con thiết tha

Trân quí dung thời gian vô giá

Không thể phục hồi khi đã qua!


Một ngày mới nữa Ngài tặng thêm

Con đường thánh thiện cố vươn lên

Chỉnh đốn hành vi và ngôn ngữ

Tâm hồn khiêm tốn sống bình yên!


Mỗi ngày cơ hội với tầm tay

Trí lòng thiện chí biết đổi thay

Dấn thân góp sức mình xứng đáng

Tài năng trí tuệ Ngài cho vay!


Dĩ vãng nhạt nhòa vào hư không

Tương lai còn hun hút viễn vông

Trái tim nồng thắm yêu hiện thưc

Hôm nay chào đón ánh hừng đông!