Mai Thầy lại đến

Phục sinh khỏi bốn mươi ngày
Bước vào vinh quang Thiên Chúa
Trên tòa uy linh cao cả
Ca vang những tiếng reo hò.

Thế trần mong ơn phù trợ
Nương nhờ giá máu tình yêu
Can-vê trong ánh nắng chiều
Cao vời Tình Cha muôn thuở.

Chia tay lời Thầy trao gởi
Rao truyền, cứu giúp lầm than
Ơn Thần Khí, nước Gio-đan
Sạch trong muôn ngàn tội lỗi.

Dấu lạ ơn ban vượt trổi
Tiếng muôn dân nước, chữa lành
Tứ phương mỗi ngày biến đổi
Danh Cha vang khắp thị thành.

Trời cao hướng tới an lành
Hân hoan ngập tràn hy vọng
Quang lâm Chúa đến mai ngày
Lúa thơm, cỏ lùng chờ đón.

25/5/2017

Suối Ngàn