Khung Trời hồng ân

Unknown
 

Nếu trời không tỏa nắng
Màn đêm buông xuống dần
Chờ ngày mới canh tân
Cho hồn nên trong trắng.
 

Nếu trời không đổ mưa
Lá tàn hoa nhung nhớ
Tưới lời kinh say sưa
Tin yêu vui chớm nở.
 

Nếu không tựa vào Ngài
Thân con - người lữ khách
Biết về đâu ngày mai
Ơn gọi mời thúc bách.
 

Bao thăng trầm cuộc sống
Nguyện đáp tiếng xin vâng
Tim lấp đầy khoảng trống
Tất cả là hồng ân
 
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương
Gx. Cây Rỏi
Sn: 1998
Giải Nhì