Văn tế tưởng niệm các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Quang X Nguyen
Hỡi ôi!
Kìa hậu duệ giống Tiên Rồng – sống làm con dân Việt.
Này sứ giả đấng Nhân Hiền – chết thành chứng nhân Thiêng.
Lấy niềm tin riêng bày tỏ Đức Trung kiên
Dâng mạng sống mình chứng minh điều Chân lý

Công đức ấy
Thiên thu tôn vinh đấng anh hùng nghĩa khí.
Ngàn đời ngưỡng vọng bậc tiền liệt tín trung.

Nhớ linh xưa!
Trọng Đất nước, thờ Tổ tiên, thảo kính mẹ cha đến khôn cùng!
Yêu quê hương, thương láng giềng, lo toan đạo đời bao xiết nỗi!
Theo gót Thánh hiền tránh xa điều nên tội
Đón lời Tin mừng lãnh nhận mối thành ngay

Nào ai hay
Xả thân cho điều tín thác
Quyết bỏ lại sau lưng này tuổi xanh, này hư danh, này bạc vàng chức tước
Phó mình theo gót tông đồ, đành nhận lấy vào thân nào vong nô, nào lạc giáo, nào Gia tô tả đạo

Nào ai biết
Sống công chính, kính Chúa bằng tình con thảo
Kìa đâu lỗi luật nước, kìa đâu chống thế quyền?
Trọng công bình, yêu ngưòi trọn đạo tổ tiên
Mà cam bị nhục hình, mà cam tòng xử giảo?

Mới ứng rằng
Vì danh Chúa, bị người đời vu cáo
Bởi cớ Thầy, khiến thiên hạ coi khinh

Những mong nước Chúa được hiển vinh
Uớc nguyện danh Cha hằng cả sáng
Tay nâng Phúc âm hồn hướng về Thiên quán
Vai tì Thánh giá lòng sáng toả nhân tâm.

Kìa súng, kìa đạn, kìa gươm khua, kìa giáo múa trập trùng vây
hòng mong làm lung lay niềm tin tuyệt Thánh.
Nào gông, nào xích, nào voi giầy,
nào ngựa xéo hừng hực tra những mong gây can qua chứng nhân chí Thiện.

Ôi thương thay và cũng đẹp thay!
Khí tiết lắm! bậc chính nhân thanh thản đem mạng mình ra làm chứng.
Hùng hồn sao! đấng anh hào tha thiết dâng đời tạm nguyện truyền rao.

Gặt công lý, ngước nhìn trời, đầu rơi nào sợ!
Gieo niềm tin, hướng về người, máu chảy nề chi?

Mới hay rằng
Máu tươi đỏ chảy tràn bao thế kỷ
Mạch hồng ân thấm đẫm vạn đời sau

Nhìn về quá khứ
Theo tiếng Chúa gọi đi gieo giống
Rời quê nhà nguyện sống trao thân

Sao thấy hết bao nhọc nhằn vất vả, bao nghiệt ngã gian truân,
khi trèo non, lội suối, khi vượt biển, chống bè,
để loan Tin mừng đến cho dân chưa hề biết Chúa?
Ai hiểu những ưu tư trăn trở, những đói khổ tân
toan, bị đòn tra, giam cầm, bị khinh bỉ, đuổi truy,
mong truyền Phúc âm để cứu người đang chờ ơn Thánh ?
Các thánh tử đạo Việt Nam
Các thánh tử đạo Việt Nam

Cao thượng thay!
Sống cùng sống với bản dân trong tình huynh đệ
Hạnh phúc thay!
Chết cùng chết cùng máu hoà dâng đời cây trái.
Xin kính cẩn dâng niềm ngưỡng vọng
đến các bậc anh dũng Thừa sai
Xin tri ân với lòng kính trọng
Về lớp người hăng say Khai sáng …

Trải dài qua bốn trăm năm rao giảng
Từ Nguyễn Đàng Trong cho đến Trịnh Đàng Ngoài
Từ làng Đông cho đến tận xứ Đoài
Hơn mười ba vạn đấng anh hùng
Nguyện làm đuốc soi đường cho chân lý tới…

Này đây Miền Trung – Cha Andrê Dũng Lạc nhiệt thành
Ngoài kia Thanh Hóa – mẹ Anne Thành kiên trung tiết liệt
Phaolô Lê Bảo Tịnh, Phêrô Dũng, Antôn Quỳnh
Tôma Thiện, Andrê Trông, linh mục Đôminicô Tước
Trong một trăm mười bảy tông đồ chân phước
Làm rạng ngời danh đạo đất quê hương…

Nay chúng con dâng lời cảm tạ

– Chúa Chí tôn cao cả bao dung
Ban xuống cho nước con bao gương sáng anh hùng
Cho Giáo Hội ngát thơm lộc đầu mùa hoa trái

– Mẹ Chí thánh khiêm nhường nhân ái
Cầu bầu thương dân Việt đầy ân sủng bình an
Để giáo đoàn tấu vang bài vinh tôn Thánh Chúa.

Xin các đấng quan thầy cầu bầu cho
Máu thắm vào đất Việt-
dưỡng nuôi cội nguồn đức tin sinh quả ngọt,
Danh lừng vang khắp chốn-
vun trồng chồi lộc hậu thế trổ mùa thơm

Để làn sóng hoà bình, công lý cuộn trào dâng
Khơi ngọn lửa sự thật, hiệp thông bừng cháy mãi
Diệt bóng đêm đen giữa lương tri nhân loại
Xua niềm sợ hãi trong tâm khảm người ngay

Cho Chim hòa bình ngậm vành thiên tuế ngợp trời bay
Đón Chúa Ngôi Ba ban ơn canh tân tràn đất mới.

Theo làn hương trầm chúng con cùng cúi lạy:
Xin đổ tràn ân phúc trạch
Cho Giáo xứ nhân hiền
Cho Giáo Hội trung kiên
Cầu Dân an quốc thái
Đoàn con cùng kính bái. AmenGia Phước 2010
Taygiagia