Viện Đại Học Harvard cho biết: Muốn sống lâu sống khoẻ sống vui – hãy theo đạo

Quang X Nguyen
Viện Đại Học Harvard đã khuyên mọi người nên chọn một tôn giáo, sau khi khám phá ra rằng những người đi nhà thờ sống lâu hơn.

Các nhà nghiên cứu đã khuyến cáo các bác sĩ cần phải để ý và xem xét lại  việc dùng tôn giáo như là một phương sách để giúp đỡ các bệnh nhân của họ
Các nhà nghiên cứu đã khuyến cáo các bác sĩ cần phải để ý và xem xét lại
việc dùng tôn giáo như là một phương sách để giúp đỡ các bệnh nhân của họ
Viện Đại Học nổi tiếng Hoa Kỳ này đã đưa ra lời khuyến khích người ta hãy theo đạo, sau một cuộc nghiên cứu dài 20 năm và khám phá ra là các phụ nữ tham gia một Tôn Giáo thì sống lâu hơn và ít bị bịnh tim mạch hơn.
  • Theo nghiên cứu mới được tiết lộ cuả Khoa Y tế công cộng, viện Đại học Harvard, thì những phụ nữ đi nhà thờ thường xuyên có xu hướng được khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn là những người không tin vào một tôn giáo nào cả. Với kết quả như thế, các nhà nghiên cứu đã khuyến cáo các bác sĩ cần phải để ý và xem xét lại việc dùng tôn giáo như là một phương sách để giúp đỡ các bệnh nhân của họ.
  • Cuộc nghiên cứu (xem Note *), công bố trên tạp chí Y Khoa uy tín cuả Hoa Kỳ – JAMA Internal Medicine (The Journal of American Medical Association-Internal Medicine), cho thấy “tham dự những nghi thức tôn giáo nhiều hơn một lần mỗi tuần đưa tới sự sút giảm hơn 33% tất cả các nguyên nhân tử vong, so với những phụ nữ chưa bao giờ tham dự nghi lễ tôn giáo.” Đặc biệt, những phụ nữ tham dự một nghi thức tôn giáo nhiều hơn một lần một tuần có tỷ lệ sống cao hơn trong các nghiên cứu về tim mạch và ung thư.
  • Các mối tương quan có lợi thế này vẫn có giá trị ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã khấu trừ đi những rủi ro như hút thuốc, trầm cảm, hỗ trợ từ xã hội, và các nguy cơ khác về sức khỏe. Chương trình nghiên cứu 20 năm này đã theo dõi 74.534 phụ nữ với một loạt các hoạt động tôn giáo từ năm 1992 đến 2012.
  • “Tôn giáo và tâm linh”, các nhà nghiên cứu kết luận, “có thể là một tiềm lực đang bị coi thường và đánh giá thấp, mà các bác sĩ có thể khảo sát và ứng dụng vào cách chữa trị cho các bệnh nhân của họ, khi thích hợp.”BS Martino Trần Oanh

(Nguồn: VietCatholic)